notices

Comitè Competició i Disciplina-Tribunal Apel·lació

Resolucions CCD i TA

 

- Resolució definitiva CCD 1/2014. Sanció per amenaces al Director de Compewtició. Atenuant de no fer cap altre gest, ni reiteració, ni agressió, ni contacte físic, i també atenuant de manca d'antecedents.

- Resolució definitiva CCD 3/2011-2. Amonestació pública

- Resolució definitiva CCD 3/2011-1. Amonestació pública

- Resolució TA expedient 1/2011 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció incident en cursa - Col·lisió amb altre participant. Inadmissió per no complir requisits mínims legals de presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució definitiva CCD 1/2011 Sanció per ofenses a Comissaris Esportius. Atenuant de no incórrer en altra infracció.

- Resolució TA expedient 2/2010 Apel·lació a sanció imposada pel Comitè de Competició i Disciplina. Desconsideració a membres de Comitè de Competició i Disciplina. Estimació parcial de l'apel·lació.

- Resolució TA expedient 1/2010 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció incident en cursa - Col·lisió amb altre participant. Desestimació de l'apel·lació.

- Resolució definitiva CCD 1/2010 Sanció per desperfectes en material esportiu FCA.

- Resolució CCD expedient 5/2009 Sanció d'amonestació pública per infracció de manipulació tècnica indeguda d'un mateix vehicle més d'una vegada en el transcurs de la temporada.

- Resolució TA expedient 3/2009 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Molla carburador kart. Estimació de l'apel·lació. No consta peça precintada.

- Resolució TA expedient 2/2009 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció incident en cursa - Superar velocitat aproximació línia groga. Inadmissió per no complir requisits mínims legals de presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 1/2009 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Càrter kart. Inadmissió per no complir requisits mínims legals de presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució definitiva CCD 6/2009 Sanció per menyspres a Comitè de Competició i Disciplina (Relacionat amb TNA 2/2010).

- Resolució definitiva CCD 4/2009 Sanció per desobeir ordres d'oficials de cursa.

- Resolució definitiva CCD 3/2009 Arxiu denúncia sanció demanada per un concursant al no reunir les formalitats legals previstes.

- Resolució definitiva CCD 2/2009 Arxiu sanció per desestimació recurs al TA. Clar desconeixement del concursant d'aplicació de la norma. Amb prevenció de no incórrer en cap altre infracció.

- Resolució definitiva CCD 1/2008 Sanció per rebre ajuda externa en una zona de control (sanció aplicada en cursa).

- Resolució TA expedient 10/2008 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Embragatge kart. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment.

- Resolució TA expedient 9/2008 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Cilindre motor. Inadmissió per no complir requisits mínims legals de presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 8/2008 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Cilindre motor. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment.

- Resolució TA expedient 7/2008 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Cilindre motor. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment.

- Resolució TA expedient 6/2008 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Cilindre motor. Estimació de l'apel·lació.

- Resolució TA expedient 5/2008 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció incident en cursa - Col·lisió amb altre participant. Desestimació de l'apel·lació.

- Resolució TA expedient 1-2-3-4/2008 revocada per Sentència de data 31 d'agost del Tribunal Català de l'Esport.

- Resolució TA expedient 4/2007 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Motor kart. Desestimació de l'apel·lació.

- Resolució TA expedient 3/2007 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Tub benzina. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment.

- Resolució TA expedient 2/2007 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Agulla carburador motor. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment.

- Resolució TA expedient 1/2007 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Manipulació culata motor. Estimació de l'apel·lació. Culata d'acord a fitxa d'homologació.

- Resolució definitiva CCD 6/2007 Sanció per invasió del circuit i actitud agressiva.

- Resolució definitiva CCD 4-2/2007 Sanció per deixar participar 2 pilots sense llicència federativa.

- Resolució definitiva CCD 4-1/2007 Sanció per deixar participar 2 pilots sense llicència federativa.

- Resolució definitiva CCD 3/2007 Sanció per insults i amenaces als Comissaris Esportius.

- Resolució definitiva CCD 2/2007 Sanció per no acompanyar el Comissari Tècnic el corresponent informe tècnic.

- Resolució definitiva CCD 1-2/2007 Sanció per agressió i insults a un altre participant.

- Resolució definitiva CCD 1-1/2007 Sanció per agressió i insults a un altre participant.

- Resolució TA expedient 4/2005 Apel·lació a sanció imposada pel Comitè de Competició i Disciplina. Inadmissió per no complir requisits mínims legals de presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 3/2005 Apel·lació a sanció imposada pel Comitè de Competició i Disciplina. Inadmissió per no complir requisits mínims legals de presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 2/2005 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Manipulació pastilles de fre. Estimació de l'apel·lació. Defecte imputable al proveïdor de pastilles de fre.

- Resolució TA expedient 1/2005 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció en cursa - Avançament abans de concloure la volta '0'. Inadmissió de l'apel·lació per no ser la sanció recurrible.

- Resolució TA expedient 6/2003 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Anul·lació trams cronometrats ral·li. Estimació parcial de l'apel·lació.

- Resolució TA expedient 5/2003 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Verificació itinerant. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment

- Resolució TA expedient 4/2003 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Verificació itinerant - Manipulació filtre d'aire. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment.

- Resolució TA expedient 3/2003 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Verificació itinerant - Manipulació filtre d'aire. Desestimació de l'apel·lació. Pagament despeses procediment.

- Resolució TA expedient 2/2003 Apel·lació per vulneració del principi d'igualtat en competició. Inadmissió per no complir requisits legals de presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 1/2003 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció incident en cursa. Estimació de l'apel·lació - No es va donar tràmit d'audièmcia al concursant.

- Resolució TA expedient 1/2002 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Manipulació cisterna admissió kart. Estimació de l'apel·lació - No consta peça precintada.

- Resolució TA expedient 1/2001 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Manipulació junta culata kart. Desestimació de l'apel·lació.

- Resolució TA expedient 5/2000 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. No arriba el vehicle al pes mínim exigit. Inadmissió per no complir el termini legal d'anunci del recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 4/2000 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. Infracció tècnica - Manipulació filtre aire kart. Estimació de l'apel·lació - no consta degudament identificada la peça precintada.

- Resolució TA expedient 3/2000 Apel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. No presentació passaport tècnic. Inadmisió per no complir requisits legals en presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 2/2000 Apel·ació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. No presentació passaport tècnic. Inadmisió per no complir requisits legals en presentació de recurs d'apel·lació.

- Resolució TA expedient 1/2000 Aplel·lació a sanció imposada pels Comissaris Esportius. No presentació passaport tècnic. Inadmisió per no complir requisits legals en presentació de recurs d'apel·lació.

 


Segueix-nos també a

Facebook
Últimes Fotos

image

El canal de flickr recull les millors imatges de cada cap de setmana al món de l'automòbil català.