El C.O.A. de la FCA es posa a disposició dels Clubs Organitzadors per ajudar-los a trobar Oficials i Voluntaris per les seves proves.

Carta als Clubs