Per acord de Junta del dia 1 de febrer de 2010, no s'atorgarà cap acreditació de premsa si no va acompanyada d'una llicència SP (Serveis Professionals).

Qualsevol persona que estigui a la pista o a prop d'ella ha d'estar en possessió de la llicència federativa que ja comporta la corresponent assegurança d'accidents.